за Христос

Имената в Библията / Езекия

„Силата на Бога”, Матей 1:9

Благочестив Юдейски цар, който се възцарил след смъртта на баща си Ахаз (726г., преди Р.Х.), и който умира пр Езекил 697г., преди Р.Х. Историята на Езекия е описана в 4Царе 18 4Царе 20гл.; 2Летописи 29 2Летописи 32гл. Виж и Исая 36 Исая 38гл. Царуването му е паметно със старанията му да възвърне поклонението на истинния Бог, с чудното поражение на Асирийската войска, и с продължението на живота му в мир още петнадесет години. След Езекия се възцарява недостойния Манасия.


« Назад