за Христос

Имената в Библията / Едвас

„Ще бъде желан като меда”, 1Летописи 4:3


« Назад