за Христос

Имената в Библията / Евникия

„Добра победа”, 2Тимотей 1:5

Майка на Тимотей и дъщеря на Лоида. Тя е еврейка, а мъжът и грък - Деяния 16:1; 2Тимотей 1:5. Поучава сина си в истината, която самата тя приела от благочестивата си майка. Павел, като пристигнал в Листра, ги намерил утвърдени в Христовта вяра.


« Назад