за Христос

Имената в Библията / Еверех

„Ще бъде от Бога благословен”, Исая 8:2


« Назад