за Христос

Имената в Библията / Езлия

„Ще бъде съхранен от Бога”, 1Летописи 8:18


« Назад