за Христос

Имената в Библията / Дор

„Жилище”, „Кръг или генерация”, Исус Навиев 11:2

Град в южната част на Юда, укрепен от Ровоам - 2Летописи 11:9. Робинсън предполага, че е днешния Дура - едно голямо село на около два часа път на запад от южната част на Хеврон.


« Назад