за Христос

Имената в Библията / Димас

„Ръководител или известен, популярен”, Колосяни 4:14

Сътрудник на ап. Павел в Солун. Той по-късно оставил евангелското дело, защото любовта към този свят надмогнала в сърцето му - Колосяни 4:14; 2Тимотей 4:10.


« Назад