за Христос

Имената в Библията / Дикла

„Палмово дърво”, Битие 10:27

Едно племе, което води началото си от Йоктан - Битие 10:27, и което е живяло в Южна Арабия, или в най-горната част на Персийския залив.


« Назад