за Христос

Имената в Библията / Дан

„Съдия”, Битие 30:6

Описва онова действие на Святия Дух, чрез което душата, преди това мъртва в грехове, отново се ражда праведна в Христос. В Св. Писание е изразено с думите: да се роди човек отново - Йоан 3:3-7; да стане ново създание - 2Коринтяни 5:17; да се съживи в святост - Ефесяни 2:1; да се изобрази Христос в сърцето му - Галатяни 4:19; става участник в божественото естество - 2Петрово 1:4. Единственият извършител на тази промяна е Святия Дух - Йоан 1:12,13 Йоан 3:4; Ефесяни 2:8-10, и обикновено Той я извършва чрез евангелската истина - Яков 1:18; 1Петрово 1:23; 1Коринтяни 4:15. В тази промяна, нравствения Божи образ се връща в душата, и дава началото на възвишена любов към Бога и към ближния. Възраждането, което предизвиква вяра се придружава с оправдание, което води до истинска святост в живота или към освещение, което започва от "младенеца в Христос", и се усъвършенства, когато той стигне на небето "в пълнотата на мярката на съвършения човек". В Матей 19:28 обновлението (гр. възраждането), показва действието чрез което Христос прави всички неща нови. В Тит 3:5, "окъпването, сиреч, новорождението и обновлението на Светия Дух", описва очистителната работа на Святия Дух при новото раждане.


« Назад