за Христос

Имената в Библията / Давид

„Мил или възлюбен”, Рут 4:17

Обикновено обозначава планината Сион, в югозападната част на Ерусалим, която Давид превзел от евусейците, и където имало един палат. И града и палата носели неговото име. В Лука 2:11, с Давидов град се обозначава Витлеем (родния град на Давид).


« Назад