за Христос

Имената в Библията / Даврат

„Ливади”, Исус Навиев 19:12

Левитски град в пределите на Завулон и Исахар - Исус Навиев 19:12 Исус Навиев 21:28; 1Летописи 6:72. Даврат може да е бил на мястото на сегашното Дебурие (малко село при полята на Таворската планина на северозапад).


« Назад