за Христос

Имената в Библията / Гозан

„Изобилна храна”, 4Царе 17:6

Сега Озан. Река в Мидия и съседната област - Исая 37:12. Теглат-Феласар и след това Салманасар изпратили там в плен пленените израилтяни - 4Царе 17:6; 1Летописи 5:26. Казал-Озан или Червената река, се намирала в северозападната част на Персия, течела североизточно и след много заобикаляния се вливала в Каспийско море.


« Назад