за Христос

Имената в Библията / Авия

„Йеова е мой Отец” , 1Царе 8:2

I. Вторият син на Самуил, когото заедно с брат му, Самуил назначил за съдии над Израил. Техните разврат и несправедливост принудили израилтяните да поискат цар - 1Царе 8:1-5.

II. Началник на осмото от двадесет и четирите отреда на свещениците по времето на Давид - 1Летописи 24:10. Към този отред принадлежал Захарий - бащата на Йоан Кръстител - Лука 1:5.

III. Син на Еровоам, който умрял като дете, и целия Израил го оплаквал, защото само "в него се намерило нещо добро пред Господа в домът на Еровоама" - 3Царе 14:1-18.

IV. Цар на Юда. Син и наследник на Ровоам, сина на Соломон. В 3Царе 15:2, майка му е наречена "Авесаломова дъщеря", а в 2Летописи 13:2 "дъщеря на Уриила". От това можем да заключим, че тя е внучка на Авесалом. Както четем и на други места в Писанието думата дъщеря се употребява за внучка, подобно и син за внук. Сравни 2Летописи 11:20.

V. Майката на цар Езекия - 4Царе 18:2; 2Летописи 29:1.« Назад