за Христос

Имената в Библията / Авихаил

„Баща на твърдостта”, Числа 3:35

Баща на Естир и чичо на Мардохей - Естир 2:15.


« Назад