за Христос

Имената в Библията / Авиуда

„Той е мой Баща” , Битие 6:23


« Назад