за Христос

Имената в Библията / Гесен

„Мястото на храма, построен в името на бога на слънцето”, Битие 45:10

I. Името на една област в Египет, където се населили израилтяните по времето на Йосиф. Тази земя може да се е намирала на изток от Пелусийския клон на Нил, по посока на Арабия. Виж Египет. Изглежда, че Гесен се е простирал чак до Нил - Изход 1:22 Изход 2:3, защото в Египет юдеите яли риба изобилно - Числа 11:5, и защото лесно напоявали земята си - Второзаконие 11:10. Гесенската земя е била близо до столицата на Египет, до Илиопол и до Рамесийската земя - Битие 45:10 Битие 47:11, Изход 8 Изход 12гл. За нея се казва, че е най-благоприятната част на Египет за скотовъдство - Битие 46:34, и някога е била по-добре напоявана и по-плодовита от колкото е сега. В Египет юдеите много се обогатили и размножили - Битие 47:27. Там те претърпели и големи страдания, но Господ пак не ги забравил - Изход 8 Изход 12гл., 9:26. Много египтяни обитавали между тях.

II. Град с околните на него места в Юдовите планини - Исус Навиев 10:41 Исус Навиев 11:16 Исус Навиев 15:51.« Назад