за Христос

Имената в Библията / Гезер

„Пропаст”, Исус Навиев 10:33, 2Царе 5:25

Столичен град на един Ханаански цар - Исус Навиев 10:33 Исус Навиев 12:12, който се намирал между Веторон и Средиземно море - Исус Навиев 16:3, след това е включен в границите на Ефрем, и определен за левитите - Исус Навиев 16:3 Исус Навиев 21:21. Ханаанците дълго време живели в Гезер - Исус Навиев 16:10; Съдии 1:29, но един Египетски цар превзел Гезер, избил ханаанците и подарил града на дъщеря си (една от жените на цар Соломон). Соломон го укрепил - 3Царе 9:16.


« Назад