за Христос

Имената в Библията / Газа

„Силен, укрепен огън”, Битие 10:19

Стар град в югозападната част на Ханаан - Битие 10:19. Газа бил град на авейците, а след това паднал под властта на филистимците. Исус Навин определил Газа да се заеме от Юдовото племе, но не успява да го превземе - Исус Навиев 10:41 Исус Навиев 11:21,22 Исус Навиев 13:3 Исус Навиев 15:47. Юдеите са го владели само до едно време, а през периода на Съдиите, е независим от тяхната власт и представлявал едно от петте филистимски войводства - Съдии 1 Съдии 18 гл., 3:3, 13:1,16. Самсон изкъртил портите на Газа, и ги занесъл на върха на една планина. След това е затиснат от развалините на грамадния храм в Газа и там умрял. Божия ковчег е бил в Газа по времето на Илия - 1Царе 6гл. Газа припознала царуването на Давид и Соломон, освободила се през царуването на Йотам, но паднала пак под юдейска власт при цар Езекия - 4Царе 18:8. След това я владели едни след други халдейците, персите и египтяните. Около 96 година преди Р.Х., Юдейския цар Александър Яней я превзел и съсипал. Римският генерал Габиний я въздигнал отново и скоро след възнесението на Исус Христос, там се основава християнска църква. Пр Езекил 634 г след Р.Х., Газа преминава в ръцете на мохамеданските завоеватели, а от времето на Кръстоносните походи от нея останали само развалини. Газа пак била построена и укрепена отчасти, и сега е един малък град с 18,000 жители. Останките от стария град покриват една голяма и ниска могила, две-три мили от морето, която в старо време била толкова силно укрепена, че пет месеца се защитавала от войските на Александър Велики. Нова Газа е разположена повече на поляната, която е много плодородна, и изобилва с овощия, финикови и маслинени дървета. Стара Газа е имала пристанище, но то не е било добре построено. За Газа споменават често пророците - Еремия 25:20 Еремия 47:5; Амос 1:6,7; Захария 9:5. В Деяния 8:26, южния път от Ерусалим до Газа известен с историята за Етиопския скопец е наречен "пуст", защото минава през едно място, което тогава не е било населено.


« Назад