за Христос

Имената в Библията / Ависуй

„Баща на всичко”, 1 Летоп. 2:28

Син на Финеес и четвъртия първосвещеник - 1Летописи 6:50. Той вероятно е бил съвременник на Еглон и Аод - Съдии 3гл.


« Назад