за Христос

Имената в Библията / Гад

„Щастие”, Битие 30:11

Град в долът на Ливан при полите на Ермон. До тук достигнали най-северната си точка сраженията на Исус Навин - Исус Навиев 11:17 Исус Навиев 12:7 Исус Навиев 13:5. Може би той е наричан и Ваалермон. Някои смятат, че се е казвал и Баалбек, но последния се е намирал по-на север.


« Назад