за Христос

Имената в Библията / Власт

„Разпространяващ се”, Деяния 12:20

За употребата на тази дума в 1Коринтяни 11:10, виж Було.


« Назад