за Христос

Имената в Библията / Витфагия

„Домът на смокините”, Матей 21:1

Едно малко село на източната част на Елеонската планина, близо до Витания - Матей 21:1; Марк 11:1; Лука 19:29.


« Назад