за Христос

Имената в Библията / Витсавее

„Седмата дъщеря или клетвената дъщеря”, 2Царе 11:3

Жена на Урий, и вероятно внучка на Ахитофел. Виж Ахитофел. Първо Давид прелюбодействал с нея, след това накарал да убият мъжа и, след което я взел за жена. Тези грехове били мерзост пред Йеова, Който пратил пророк Натан при Давид с притчата за женското агне - 2Царе 12:1. Давид се разкаял, но пак бил наказан - 2Царе 11:12. Витсавее е майка на Соломон, за чието наследяване на трона се погрижила - 3Царе 1:15. Тя се споменава след това в историята на Адония - 3Царе 2:13, в заглавието на 51 Псалом, и между прадедите на Христос - Матей 1:6.


« Назад