за Христос

Имената в Библията / Витания

„Домът или мястото на палмите исмокините”, Матей 21:17

Село върху източната стръмнина на Елеонската планина, около 2 мили на югоизток от Ерусалим, и на пътя за Ерихон. То е посещавано често от Христос - Матей 21:17; Марк 11:1,12; Лука 19:29. Тук живеели Марта и Мария. Тук Лазар е възкресен от мъртвите - Йоан 11гл. Тук Мария помазала Господа - Йоан 12гл., и в компанията на учениците си, близо до това село, което той обичал се възнесъл на небето - Лука 24:50. Сегашното му име Лазария, произлиза от Лазар.


« Назад