за Христос

Имената в Библията / Витавен

„Дом на престъплението или престъпническия дом”, Исус Навиев 7:2

Място и пустиня, близо до Ветил на изток - Исус Навиев 7:2 Исус Навиев 18:12; 1Царе 13:5 1Царе 14:23. Понякога се употребява укорително за самия Ветил, след като били направени златни телета - Осия 4:15 Осия 10:4. Вет-ил значи домът на Бога, а Вет-авен - домът на греха, или на един идол.


« Назад