за Христос

Имената в Библията / Вирот-Венеякян

„Кладенец”, Второзаконие 10:6


« Назад