за Христос

Имената в Библията / Авадон

”Бездна”, „Разрушител” , „Погубител”, Откровение 9:11

Първото название е еврейско, а второто гръцко, но и двете означават разрушител - Откровение 9:11. Той се именува: "ангел на бездната", сиреч: ангел на смъртта, ангел - разрушител.


« Назад