за Христос

Имената в Библията / Вет-фегор

„Отвореният дом”, Второзаконие 3:29

Моавски град, в пределите предназначени за Рувимовите синовете, и който израилтяните превзели от аморейците - Исус Навиев 13:20. Той бил прочут с поклонението на Ваал - фегор. В близкият дол Мойсей дал за втори път закона на Израил, там бил и погребан - Второзаконие 4:44-46 Второзаконие 34:6.


« Назад