за Христос

Имената в Библията / Ветсемес

„Слънчевият дом”, Исус Навиев 15:10

I. Юдов град, даден на свещениците - Исус Навиев 21:16; 1Летописи 6:59; 1Царе 6:15. Той се е намирал на 15 мили западно от Ерусалим, близо до границата с Дан и филистимците - Исус Навиев 15:10; 1Царе 6:12. Изглежда, че Ерсемес е същия град - Исус Навиев 19:41. Известен е с едно сражение между Юда и Израил, в което Амасия е поразен - 4Царе 14:12-14; със завръщането в него на ковчега от филистимците, и с наказанието на онези, които го осквернили - 1Царе 6гл. Числата в 19 стих са сбъркани от някой старовременен писар, и може би поразените са само седемдесет мъже.

II. Прочут град в Египет - Еремия 43:13. Виж Илиопол I.« Назад