за Христос

Имената в Библията / Веторон

„Дом на гнева”, Исус Навиев 10:10

Днес се нарича Бейрут; името на два съседни града в северозападния ъгъл на Вениамин, които се различават и до днес като Горен и Долен. Те са били върху два хълма, с долове от всяка страна: Долен Веторон се е разделял от Горен чрез един малък дол и чрез един каменист и необработен път водещ за хълма, върху който Горен Веторон е бил разположен. Последният е бил по-близо до Ерусалим, на около 12 мили; Двата града са били върху пътя водещ към приморието. По този път Исус Навиев прогонил аморейците - Исус Навиев 10:1-11, и от тук Павел минал през нощта на път за Антипатрида - Деяния 23:31,32.


« Назад