за Христос

Имената в Библията / Ветил

„Божият дом”, Битие 12:8

Името на един град на запад от Гай, върху границите на Ефремовото и Вениаминовото племена - Битие 12:8 Битие 28:10-22; на това място Яков сънувал достопаметния си сън. Той променил старото му име Луз с Ветил - Съдии 1:23. Тридесет години по-късно пак разпънал шатъра си там - Битие 35:1-15. Ветил е пленен от Исус Навиев, и даден на Вениамин - Исус Навиев 12:9 Исус Навиев 18:22. Ефремците обаче изгонили ханаанците - Съдии 1:22-26. Тук ковчега на завета, и вероятно скинията останали за дълъг период от време - Съдии 20:26; 1Царе 10:3. Тук Самуил е имал съдилище, както още в Галгал и Масфа - 1Царе 7:16. След Соломон там се установило едно грозно идолопоклонство, защото Еровоам го избрал като място за едно от златните телета - 3Царе 12:29. Пророците изговорили послания против Ветил - 3Царе 13:1,2; Еремия 48:13; Амос 3:14 Амос 7:10. Първото от тях било изпълнено от Йосия - 4Царе 23:13, а другите в следващото опустошение на Ветил, където нищо не могло да се намери освен развалини. Неговото местоположение е на 12 мили от Ерусалим, по посока на Сихем, върху южната страна на един хълм, с един тесен и плодоносен дол на изток, и покрай общия път на запад. В подножието на хълма са останките на един широк каменен водоем от старите еврейски времена. Виж Витавен.


« Назад