за Христос

Имената в Библията / Веселеил

Под сянката на Бога или Боге защитник, Изход 31:2

Художник, надарен от Бога с особен талант, за да построи и украси скинията - Изход 31:2 Изход 35:30.


« Назад