за Христос

Имената в Библията / Верзелай

„Твърд като желязо или направен от желязо”, 2Царе 17:27

I. Меолатянин от Симеоновото племе; баща на Адриил, който се оженил за Мерава (дъщеря на Саул) - 1Царе 18:19; 2Царе 21:8.

II. Възрастен и богат галаадец, приятел на Давид когато Давид бил на заточение, по време на въстанието на Авесалом. Той изпратил щедро храна, легла и други неща за войниците на царя - 2Царе 17:27 2Царе 19:32. При завръщането на Давид, Верзелай го придружил до Йордан, но се отказал да отиде до Ерусалим поради напредналата си възраст, и да приеме почестите, които царят имал намерение да му поднесе. В предсмъртния си час, Давид заръчал на Соломон да покаже милост към потомството на Верзелай, и да го приеме като член на царското семейство - 3Царе 2:7.

III. Свещеник, който се оженил за дъщерята на гореспоменатия - Ездра 2:61; Неемия 7:63.« Назад