за Христос

Имената в Библията / Вераха

„Благословение”, 1Летописи 12:1


« Назад