за Христос

Имената в Библията / Веелсефон

„Господ на светлината”, Изход 14:2

Град в Египет, вероятно близо до днешния Суез. Местоположението му не е известно. Израилтяните разположили стан "срещу" и "пред" Веелсефон, преди да преминат през Червено море - Изход 14:2 Изход 33:7.


« Назад