за Христос

Имената в Библията / Ватуил

„Честността на Бога или местонахождението на Бога”, Битие 22:22

Син на Авраамовия чичо Нахор, и баща на Ревека - Битие 22:22,23 Битие 24:50.


« Назад