за Христос

Имената в Библията / Варса

„Син на нечестието”, Битие 14:2

I. Йосиф Варсава с прякор Юст, е един от първите ученици на Исус Христос и вероятно един от седемдесетте. Той е един от кандидатите за апостолското място на Юда Искариотски - Деяния 1гл.

II. Юда Варсава е "пророк", и много полезен член на църквата в Ерусалим. Той е изпратен заедно със Сила да придружи Павел и Варнава в една важна работа до онези езичници в Сирия, които се били обърнали към Христа - Деяния 15:22-33.« Назад