за Христос

Имената в Библията / Валдад

„Господ прибави”, Йов 2:11

Потомък на Авраам от Хетура - Битие 25:1,2. Шуах и братята му населявали Камениста Арабия, и така Валдад Шуахецът е бил съсед, и приятел на Йов и дошъл да го съжали и утеши в скръбта му - Йов 2:11,8,18" class="ToolTip"> Йов 2:11,8,18 и 25гл.. Главната тема на говоренето му е Божия гняв, който сполетява бързо лицемерите и притеснителите.


« Назад