за Христос

Имената в Библията / Вала

„Безгрижие”, Битие 29:29

I. Робинята на Рахил, дадена от нея на мъжа и Яков заради това, че тя била бездетна, за да може да стане майка чрез робинята си. Вала е майка на Дан и Нефталим - Битие 30:1-8.

II. Битие 14:2. Виж Сигор.« Назад