за Христос

Имената в Библията / Авимилех

„Баща на Царя или моят Баща е Цар”, Битие 20:2


« Назад