за Христос

Имената в Библията / Бохим

„Място на плача или място на жалеенето”, Съдии 2:1

Едно място близо до Галгал, където ангелът Господен изобличи израилтяните за небрежност - Съдии 2:1-5.


« Назад