за Христос

Имената в Библията / Ахузам

„Здраво държащ”, 1Летописи 4:6


« Назад