за Христос

Имената в Библията / Ахор

„Безпокойство”, Исус Навиев 7:24

Дол на север от Ерихон. Може би е наречен с това име от смущенията, които били причинени от греха на Ахана, който бил убит на това място - Исус Навиев 7:26. Пророците споменават за Ахор с обещания за надежда и радост във времето на Спасителя - Исая 65:10 ; Осия 2:15.


« Назад