за Христос

Имената в Библията / Охоливема или Оливема

„ Моето жилище е превъзвишено”, Битие 36:2


« Назад