за Христос

Имената в Библията / Ахолива или Оолива

„Моят шатър е в нея или моето жилище е в нея”, Ездра 23:4


« Назад