за Христос

Имената в Библията / Авиезер

„Баща на помощта или помощта на Бащата”, Исус Навиев 17:2

Правнук на Манасий - Числа 26:29,30, и основател на рода, на който принадлежал Гедеон - Исус Навиев 17:2; Съдии 6:34 Съдии 8:2. В последния стих "Авиезеровия гроздобер", означава първото поражение на мадиамците от 300 души, повече от които авиезерци, и "ефремовия пабирък", означава хващането и убиването на Орив и Зив, и другите плодове от победата, събрани чрез ефремците.


« Назад