за Христос

Имената в Библията / Ахио

„Неговият брат или братски”, 2Царе 6:3

Син на Авинадав, който вървял пред Божия ковчег по пътя за Ерусалим от бащиния си дом - 2Царе 6:3-7. Виж Оза.


« Назад