за Христос

Имената в Библията / Ахиман

„Кой е моя брат”, Числа 13:22

I. Исполин, син на Енак в Хеврон по времето на Изхода - Числа 13:22. Халев го изгонил заедно с братята му от Хеврон - Исус Навиев 15:14.

II. Левит, вратар в храма - 1Летописи 9:17.« Назад