за Христос

Имената в Библията / Авида

„Баща на знанието”, Битие 25:4


« Назад