за Христос

Имената в Библията / Ахая

„Скръб или безпокойство” , Деяния 18:12

В Новия Завет названието се употребява, за да обозначи цялата територия на Гърция, на юг от Македония, в която се включва Пелопонес или Морея и една част на север от Коринтския залив - Деяния 18:12 Деяния 19:21; 2Коринтяни 11:10. В частност Ахаия обаче е била една Гръцка област, на която Коринт е била столица и е обхващала северната част на Пелопонес. Виж Гърция.


« Назад